Asukoht / Location / Nõmme, Tallinn, Estonia
Aasta / Year / 2021-2023
Pindala / Area / 93 m²
Sisearhitektuur / Interior architecture / Age Lenk
Arhitektuur / Architecture / 2019 rekonstruktsioon 3+1 arhitektid
Nõmmel rekonstrueeritud kahe korteriga elamu korteri sisearhitektuur.