Asukoht / Location / Tallinna mnt.1, Haapsalu, Estonia
Aasta / Year / 2022
Pindala / Area / 2.korrus / 2nd floor /  565 m²
Sisearhitektuur / Interior architecture / Age Lenk
Arhitektuur / Architecture /  1977 Koidu Lassmann / rekonstruktsioon 2009-2022 Indrek Niitla
Tellija / Client / Haapsalu Tarbijate Ühistu
Haapsalu Kaubamaja rekonstrueeritud 2.korruse üldalade sisearhitektuur.