Asukoht / Location / Tallinna mnt.1, Haapsalu, Estonia
Aasta / Year / 2022
Pindala / Area / 2.korrus / 2nd floor /  565 m²
Sisearhitektuur / Interior architecture / Age Lenk
Arhitektuur / Architecture /  1977 Koidu Lassmann / rekonstruktsioon 2009-2022 Indrek Niitla
Tellija / Client / Haapsalu Tarbijate Ühistu
Fotod / Photos / Age Lenk

Erimööbel - 3D Seinad / Ripplagi - Debreta / Valgustid - Lampard  /  Keraamilised plaadid - Vivarec / Aksessuaarid - Hals Trading
Haapsalu Kaubamaja rekonstrueeritud 2.korruse üldalade sisearhitektuur. Uue lahenduse põhiteemaks oli ruumi avaramaks  ning külastajasõbralikumaks muutmine. Materjalid on valitud sellest tulenevalt rahulikud, helged, sooja olemusega ning kompositsioon on lihtne ning selgepiiriline. Muudatus on selgelt kaasaegne, samas järgides hoone algset rütmilist olemust ning väikelinnale sobivat atmosfääri. Klaaside profiilid, konstruktiivsed postid ning seinapinnas olevad uksed ning reklaamide ala on nö. taustal silmatorkamatult musta tooniga. Põrand on helge ja avar, kus on kasutatud väärikat terrazzo keraamilist plaati, mille sees olev kirju täpp on praktiline ega lase mustusel kohe silma paista. Ripplaeks on poollahtine põhklipuidu triibustik, mille vahel paiknevad lineaarsed valgustid. Puidused ja soojad on ka erimööbli mobillsed pingid koridoris, millede vahel olevad eriilmelised elustaimed annavad veel oma lisapanuse sõbraliku õhustiku loomiseks. Rõhutatult erinevad taimepotid aitavad pikas koridoris tekitada vajalikke katkestusi.